Onderwijs en animatie

Onderwijs

Ecole Escale biedt kinderen en jongeren die zijn opgenomen in het ziekenhuis aangepaste pedagogische omkadering op kleuter-, lagereschool- en secundair niveau. Dit zijn individuele lessen of pedagogische workshops in een klaslokaal of in de ziekenhuiskamer voor leerlingen die zich niet kunnen verplaatsen.

De doelstellingen zijn:

 • elke leerling de kans geven om de lessen te volgen,
 • elke leerling een aangepaste pedagogische doelstelling aanbieden,
 • lessen aanbieden in overeenstemming met de leerdoelen van de eigen school van het kind,
 • de sociale banden van de leerling behouden,
 • de les- en studiebegeleiding thuis voorbereiden.

Ecole Escale werkt nauw samen met de medische en paramedische teams, de school van het kind, e-Escale, de vereniging EHD (les- en studiebegeleiding thuis) en de vzw Take Off (uitlenen van IT-materiaal zodat het kind de lessen op school “live” kan volgen).

Voor meer informatie over Ecole Escale kun u deze website bezoeken hier

Contact : + 32 2 764 85 10

Animatie

Het animatieteam stelt een ontspanningsruimte ter beschikking van kinderen en hun ouders. De animatoren/animatrices en de vrijwilligers die het team komen versterken, zorgen ervoor dat de kinderen en hun ouders plezier kunnen maken, kunnen blijven creëren, verbeelden, spelen, elkaar ontmoeten.

Het animatieteam organiseert verschillende activiteiten:

 • workshops: koken, papier mâché, parels, zoutdeeg, schrijnwerkerij, schilderen …,
 • als de kinderen dat wensen, kunnen ze mee de gangen versieren,
 • een eenvoudige begeleiding van het kind: een geruststellende en affectieve aanwezigheid,
 • de kinderen kunnen ook spelletjes, boeken, dvd’s uitlenen,
 • de organisatie van feesten (Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, feest van de muziek enz.)
 • in de loop van de week brengen kunstenaars de kinderen een bezoekje: muzikanten, zangeressen, clowns.

De activiteiten vinden plaats in de speelzaal of op de kamer (afhankelijk van de toestand van het kind). Ze zijn aangepast aan de leeftijd, de ervaringen, de toestand en de opnameduur van elk kind.

Contact : +32 2 764 81 08