Activiteiten en verenigingen

Tijdens het jaar worden tal van activiteiten aangeboden voor kinderen die in behandeling zijn en hun broers en zussen. Deze activiteiten worden georganiseerd met de steun van de verschillende verenigingen die vrijwillig geld inzamelen.

Camps Valentine De Vos

Al 25 jaar organiseert de afdeling pediatrische hematologie en oncologie jaarlijks speciale vakantiekampjes voor zieke kinderen die in behandeling zijn op de afdeling. Op deze kampjes is ook een medisch team van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas aanwezig.

Onder toezicht van een hematoloog en het paramedisch personeel van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas, maar ook van animatoren ontdekken meer dan 80 kinderen tussen 7 en 14 jaar elk jaar het plezier van de bergen. In de winter gaan de kinderen op wintersport in Frankrijk. In de zomer maken ze schitterende wandelingen en spelen ze spelletjes in openlucht in het Zwitserse Wallis. Dat is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten buiten het ziekenhuis en een gevoel van solidariteit te creëren. De kampjes zijn een bron van hoop en leven voor de zieke kinderen van de afdeling.

À chacun son Cervin

Sinds 2000 heeft een tiental adolescenten in juli de mogelijkheid om de bergen in te gaan in Zermatt.

Samen met 3 gidsen en een medisch team van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas gaan ze in het spoor van de echte bergbewoners.

Op het einde van hun verblijf klimmen ze met een touw 4000 meter omhoog. Ze geraken er dankzij hun wil, moed en onderlinge solidariteit. Een bergtop bereiken, dat is dichter bij jezelf komen. Tijdens deze unieke ervaring putten ze uit waardevolle troeven in hun strijd tegen hun ziekte.

Bergtoppen zetten mensen aan het dromen en die droom is uiteindelijk ook bereikbaar

Le collier des héros

Le collier des héros is een hulpmiddel dat kinderen en adolescenten met kanker en hun gezin begeleidt. Tijdens hun zorgtraject kunnen de kinderen of hun ouders parels aan een ketting rijgen als symbool voor de verschillende stappen van hun behandeling.  Le collier des héros moedigt het kind aan tijdens zijn traject. Sommige gezinnen gebruiken de ketting ook om de volgende stap van de behandeling hun kind uit te leggen en het erop voor te bereiden of om de ziekte bespreekbaar te maken in hun omgeving.

Alle kinderen en adolescenten die voor een kanker in behandeling zijn op de dienst pediatrische hematologie en oncologie van het Universitair Ziekenhuis Sint-Lucas mogen deelnemen aan dit project. Voor de gezinnen is het gratis.

Als u geïnteresseerd ben in dit project, stellen wij voor dat u erover praat op uw volgende bezoek aan de dienst pediatrische hematologie en oncologie. Een lid van het team zal het project dan nader toelichten.

Ontspanningsruimtes

In verschillende ruimtes zoals “Casa Clara”, “Château Cousin” of “Villa Indigo” zijn er het hele jaar door momenten voor ontspanning en bezinning voor patiënten en hun gezinnen.

Verenigingen

Al vele jaren stellen de vrijwilligers van de verschillende verenigingen “Les Enfants de Salus Sanguinis”, “Run for Hope”, “Jennifer vzw” en “Fondation Jana de Koker” alles in het werk om geld in te zamelen voor projecten en acties ter bevordering van het welzijn van de zieke kinderen op de dienst pediatrische hematologie en oncologie.

Deze verenigingen willen een moment van welzijn, ontspanning en ontsnappen bieden voor het kind en zijn gezin om de levenskwaliteit zowel in het ziekenhuis als thuis te verbeteren.

De financiële bijdrage van deze verenigingen beoogt onder andere:

- de aankoop van apparaten en materiaal voor de dienst pediatrische hematologie en oncologie om de behandeling en het comfort van patiënten te verbeteren

- de implementatie van nieuwe projecten binnen de dienst pediatrische hematologie en oncologie

- de aankoop van materiaal voor thuiszorg door de verpleegkundigen

- de terbeschikkingstelling van een woning voor gezinnen die te ver van het ziekenhuis wonen

- de organisatie van ludieke en recreatieve activiteiten (Sinterklaasfeest, creatieve workshops, een dag in een pretpark enz.) en vakanties in de bergen (zomer- en winterkampjes van “Camps Valentine Devos”, zomerkamp van “A chacun son Cervin”)

- de deelname van het verzorgend personeel aan specifieke opleidingen op het gebied van pediatrische oncologie en hematologie

- een deel van de massages voor kinderen en ouders

- de realisatie van wensen van de kinderen (make a wishmistral gagnant)